kinderen en jongeren / wonen en welzijn / natuur en milieu / overheden en bestuur / cultuur / Rotterdam

Kinderen en jongeren Instellingen die werken met kinderen en jongeren willen zichzelf steeds beter profileren. Kinderopvangorganisaties, scholen, welzijns- en andere instellingen die met kinderen en jongeren werken willen laten zien dat ze kwaliteit leveren. Ze willen zich onderscheiden van hun concurrenten. Jaarverslagen, websites, folders, persberichten en andere uitingen laten de eigenheid van de instelling zien. Voor verschillende organisaties en instellingen verzorg ik deze producties. Hierbij werk ik samen met en geef sturing aan ervaren fotografen en ontwerpers. Hierbij besteed ik veel aandacht aan de wensen van de klant: het vinden van de juiste toon en het leggen van de prioriteiten.

Bijvoorbeeld:
- het kinderboek `mijn boek . verhalen uit Delfshaven` 
- het boek 'Taaldrukken'  
- het ontwerp voor een basisschool: ' Wanita, het schateiland'                   top

Wonen en welzijn Woningcorporaties besteden steeds meer aandacht aan de communicatie met bewoners. Vaak worden bewoners actief betrokken bij de planvorming voor renovatie- en herstructureringstrajecten. Corporaties werken samen met bewonersorganisaties, zelforganisaties, (lokale) overheden, scholen en welzijnsinstellingen. Vanuit dit samenwerkingsverband ben ik regelmatig betrokken bij de productie van nieuwsbrieven, het schrijven van artikelen met journalistieke inslag voor wijkkranten, huis-aan-huis-bladen en magazines van corporaties en gemeentelijke diensten. Hierbij gaat het om het vinden van de juiste toon en het presenteren van de juiste informatie. Bewoners zijn meer geïnteresseerd in concrete bouwplannen dan in abstracte visies of doelstellingen.

Welzijnsinstellingen, zelf- en bewonersorganisaties zijn aan het professionaliseren, ingegeven door striktere subsidievoorwaarden. Ze zijn steeds vaker partner van overheden en woningcorporaties en stellen hogere eisen aan hun jaarverslagen, websites, folders, persberichten en andere producties. Medewerkers van deze instellingen zijn zich niet altijd bewust van hun deskundigheid, zijn bescheiden over hun prestaties, of kunnen het niet altijd goed verwoorden. Daarom doe ik dat graag voor ze en maak ik de vertaalslag.

Bijvoorbeeld nieuwsbrief 'doorstroom' (3.2 Mb pdf)                   top

Natuur en MilieuEconomische ontwikkeling en duurzaamheid staan soms op gespannen voet. Als het er op aankomt is het economisch belang meestal aan de winnende hand. Wereldwijd ontstaan conflicten door de tegenstelling duurzaamheid-economie, met een afname van natuuroppervlak en vervuiling van het milieu als resultaat. Toch is er alle reden om positief naar de toekomst te kijken. Talloze initiatieven worden genomen om een duurzame ontwikkeling te stimuleren. Ik heb in journalistieke artikelen verslag gedaan van onderwerpen in Nederland en buitenland. Ingewikkelde materie heb ik vertaald en leesbaar gemaakt voor een breed publiek. Artikelen zijn verschenen in dagbladen en magazines.

Bijvoorbeeld 'Dammen in India'                   top

Overheden en BestuurWat doen de gemeenten en gemeentelijke diensten? Waarom zijn er een deelgemeenten? Vaak wordt de vraag gesteld: We hebben een nieuw uitvoeringsprogramma, maar hoe maken we dat bekend bij het publiek? Hoe kunnen we burgers ervan overtuigen dat wij, ambtenaren, bestuurders en politici, ons keihard inzetten voor de leefbaarheid, veiligheid en andere belangrijke zaken? Het antwoord luidt: maak niet alleen de beleidsplannen of voornemens kenbaar, maar laat ook de eerste resultaten zien. Toon de stappen die worden gezet in de uitvoering. Laat de bestuurders, maar vooral de betrokkenen, professionals, bewoners en ondernemers vertellen wat ze van beleidsvoornemens verwachten. Stuur Eric Westerveld er op af om met mensen te praten. Door oprechte belangstelling te tonen en omdat ik goed geïnformeerd ben schrijf ik een goed leesbaar, informatief en positief verhaal. De afdeling communicatie van de (deel)gemeente kan er naar eigen inzicht gebruik van maken. Het artikel krijgt een plekje op de website, verschijnt in een wijkkrant of huis-aan-huis-blad.

Bijvoorbeeld:
- http://www.delfshaven.rotterdam.nl/
- het boekje 'Delfshaven, 12 jaar deelgemeente`                 top

Cultuur Het overzichtelijke culturele landschap van vroeger bestaat niet meer. Er was een schouwburg, bioscoop en een concertzaal. Er was klassieke muziek, jazz en popmuziek. Nu zijn er cross-overs van muziekstijlen uit alle werelddelen, in jazzclubs wordt wereldmuziek gemaakt en orkesten treden op met pop- en jazzmuzikanten. De traditionele speelfilm heeft gezelschap gekregen van beeldproducties die via internet worden verspreid. Bewegend beeld wordt in installaties gecombineerd met beeldende kunst. Vooral muziek is een bindmiddel geworden binnen en tussen groepen mensen. Het muzikale landschap in Nederland en daarbuiten is een fascinerend speelveld van nieuwsgierige mensen -muzikanten en luisteraars. Spannende experimenten en optredens zijn het resultaat.

Als schrijver doe ik er verslag van. Als trekker van publiciteitscampagnes heb ik grote multiculturele evenementen vertegenwoordigd en de volledige publiciteitstrajecten georganiseerd: het opstellen en uitvoeren van communicatieplannen.

Bijvoorbeeld:
http://www.volkskrant.nl/archief_gratis/article931053.ece/Multicultureel_fes tival_wil_ook_kwaliteit
http://www.streektaalzang.nl/strk/gron/pers/p010tor2.htm
http://rotterdammagazine.nl/read/antenne_item/id/98283/naar-dunya-geweest%3F
http://www.isonline.nl/?node_id=61821                              top

RotterdamWat een stad! Levenslustig, jong, vernieuwend, complex, oud, nieuw, Rotterdam is een fascinerend stukje Nederland. De mensen, recht voor zijn raap maar eerlijk en trouw aan hun stad. De architectuur, soms mooi, hier en daar foeilelijk, maar nooit saai. Rotterdam is een stad met twee centra: het centrum hoe het voor de oorlog was en hoe het nu is en nog steeds aan het worden is. In de wijken wordt volop geëxperimenteerd met sociale projecten en onderwijsvernieuwing, bewoners zetten zich in voor hun buurt alsof het hun eigen tuintje is. Rotterdam is verbonden met water, de havens, de overslag, de scheepvaart; honderdduizenden Rotterdammers hebben er hun brood mee verdiend. Als het waait en regent is Rotterdam ongastvrij op het Weena, op de Westzeedijk en op de bruggen. Maar als het zonnetje schijnt stromen de parken vol, jongeren jongleren, ze spelen gitaar en trommelen hun djembés op het gras, terrassen stromen vol, er wordt Nederlands, Frans, Engels, Duits, Arabisch, Turks of een andere taal gesproken door toeristen, studenten en Rotterdammers. Rotterdam is een oneindige bron voor mij als schrijver: de geschiedenis, de mensen, de wijken, het bestuur en de cultuur.

Bijvoorbeeld:
- pakt op zuid (pdf)
- het boek `Rotterdam (culturele hoofdstad 2001)`                 top