Algemeen Dagblad
Gemeente Rotterdam
Deelgemeente Delfshaven
Dienst Stedenbouw en Volkshuisvesting
DUCOS/Dunya/Zomercarnaval
Gemeenschappelijke Persdiensten
Hefgroep en Disck
International Film Festival Rotterdam
Kind & Ko en SKSR & Ko
Milieudefensie
Ministerie van Cultuur, Onderwijs en Wetenschap
Nationale Commissie voor internationale samenwerking en Duurzame Ontwikkeling
Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam
OnzeWereld
Peuter & Co
Rotterdams Dagblad
Stichting Delmatur
Stichting De Meeuw
Stichting Lokaal
Stichting Kunst Voor Rotterdammers
Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Delfshaven
Wereld Natuur Fonds