Wanitascholen, het schateiland

'Wanita - de school ontsloten door muziek', was een van de winnaars van de scholenontwerpwedstrijd 'Het onderwijs van de toekomst'. Deze is in 2002 ingediend door de SKVR bij het ministerie van OCenW. De totstandkoming van dit plan was een leuk avontuur. Dirk Monsma, toenmalig directeur van de SKVR, zei: ‘We weten nog niet precies wat we willen, dat gaan we de komende tijd uitzoeken. Wil jij bij dit proces betrokken worden en het uiteindelijke plan opschrijven?’ Ik hou van uitdagingen, dus ik ging ook deze aan. Tijdens een groepsbijeenkomst met tientallen mensen uit het onderwijs en docenten van de SKVR kreeg iedereen de kans zijn of haar ideeën kenbaar te maken. ‘Wanita’ bleek bij een aantal de meest fantastische beelden op te roepen. Aan de andere kant was er ook een groep gedreven, realistische idealisten. ‘Met die groep gaan we verder’, stelde Dirk me gerust. Na een aantal overleggen en besprekingen kreeg ‘Wanita’ inhoudelijk vorm. De vraag was toen: hoe zetten we dit op papier? Ik heb er voor gekozen om het veelomvattende plan op te schrijven alsof het reeds werkelijkheid was geworden. Het meisje Wanita vertelt over haar belevenissen op de 'Wanitaschool' in 2014. Haar verhaal doet voor een groot deel het plan uit de doeken. Toenmalig minister van der Ploeg sprak tijdens de bekendmaking van de winnaars: ‘Eén van de meest opmerkelijke ontwerpen - ingestuurd door de SKVR in Rotterdam - schetst het beeld van een basisschool uit 2014. Aardig aan dat ontwerp was de toon: inspirerend neergeschreven vanuit de leefwereld van een negenjarig meisje.’

Lees het plan op http://www.skvr.nl/onderwijs/wanita.

Inmiddels zijn er meerdere scholen die volgens dit concept zijn gaan werken.

Wanita (ontwerp basisschool)